normalne znaki większe znaki duże znaki

logo BIP

Studio Filmowe ZEBRA
ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 845 54 84, +48 22 845 54 94
Fax: +48 22 845 65 88
www.zebrafilm.pl

 

 

STUDIO FILMOWE ZEBRA ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

USŁUGA ARCHIWIZACJI, ZARZĄDZANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH CYFROWYCH FILMÓW PEŁNOMETRAŻOWYCH ZDIGITALIZOWANYCH I ZREKONSTRUOWANYCH CYFROWO w ramach projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”

Data ogłoszenia: 22 sierpnia 2019 r.

Oferty należy składać w oryginale w formie pisemnej w siedzibie Studia:
ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa,
w terminie do 3 września 2019 r., godz. 11.00.

 

Do pobrania:

Ogłoszenie ZEBRA (pobierz .pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pobierz .pdf)

Załącznik nr 1 do SIWZ – lista filmów (pobierz .pdf)

Załącznik nr 2 – Wzór umowy (pobierz .pdf)

Załącznik nr 3 do Załącznika nr 2 – Protokół (pobierz .pdf)

Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz „Oferta” (pobierz .doc)

Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie wstępne (pobierz .doc)

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz wykonanych zamówień (pobierz .docx)

Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o dysponowaniu zapleczem technicznym (pobierz .docx)

Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim personelem (pobierz .docx)

Załącznik nr 8 do SIWZ – Zobowiązanie do udostępnienia zasobów (pobierz .docx)

Załącznik nr 9 o SIWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (pobierz .docx)

 

Otwarcie ofert:

informacja o otwarciu ofert (pobierz .docx)

 

Informacja o wyborze oferty:

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (pobierz .pdf)

 

artykuł utworzył:Marcin Ogiński data utworzenia:2014-05-09 23:10:45
artykuł opublikował:Marcin Ogiński data opublikowania:2014-05-10 01:10:45
artykuł modyfikował:Marcin Ogiński data modyfikacji:2019-09-23 14:50:13
Liczba odsłon: 9154, Rejestr zmian