normalne znaki większe znaki duże znaki

logo BIP

Studio Filmowe ZEBRA
ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa, Polska
Tel: +48 22 845 54 84, +48 22 845 54 94
Fax: +48 22 845 65 88
www.zebrafilm.pl

Instrukcja korzystania z BIP

Strona Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Studia Filmowego ZEBRA została utworzona zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.). oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z 2007 r. nr 10 poz. 68). Biuletyn Informacji Publicznej składa się z:

1. Nagłówka zawierającego:
- dane teleadresowe Studia wraz z logo Studia, umożliwiające wyświetlenie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej Studia oraz logo BIP. W celu wyświetlenia strony głównej BIP należy kliknąć na logo Studia lub na pierwszej pozycji menu bocznego: STRONA GŁOWNA BIULETYNU.
- wyszukiwarki treści w serwisie BIP
2. Menu po lewej stronie zawierającego następujące pozycje:
- Strona główna biuletynu - umożliwiająca powrót do strony głównej biuletynu
- Studio Filmowe ZEBRA - zawierająca podstawowe informacje o Studiu Filmowym ZEBRA
- Forma prawna - statut - zawierająca dokument powołujący Studio Filmowe ZEBRA
- Przedmiot działania i kompetencje - regulamin - zawierająca regulamin pracy Studia
- Osoby sprawujące funkcje - zawierające dane osób zatrudnionych w Studiu wraz z funkcjami
- Budżet i majątek - zawierające dane dotyczące majątku Studia
- Udzielanie zamówień na dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej - zawierające ogłoszenia o zamówieniach
- Informacja publiczna - zawierająca informacje o sposobie uzyskania oraz wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
- Redakcja biuletynu - zawierająca dane osób redagujących Biuletyn Informacji Publicznej
- Instrukcja korzystania z biuletynu - bieżąca strona
artykuł utworzył:Marcin Ogiński data utworzenia:2013-09-17 19:45:37
artykuł opublikował:Marcin Ogiński data opublikowania:2013-09-17 21:45:37
artykuł modyfikował:Marcin Ogiński data modyfikacji:2014-05-09 23:19:40
Liczba odsłon: 10102, Rejestr zmian